Foto impressie

Wat is Land van Verwondering ?

‘Land van Verwondering’ is een kinderproject dat drie jaren zal duren voor alle kinderen van het dorp.

‘Het is een creatieve Bijbelse vertelplek. Een plek waar iedereen welkom is om na te denken over verhalen en het leven. En daarmee creatief aan de slag te gaan. We zijn nu gestart met kinderen maar in de toekomst zijn ook jongeren, volwassenen en zelfs ouderen welkom’, vertelt kinderpastor Liesbeth Winters.

‘Ik vertel het verhaal met behulp van poppetjes, lapjes en voorwerpen. Zo horen kinderen niet alleen het verhaal, ze zien het ook voor zich. Je merkt aan kinderen dat ze heel intensief luisteren.’

‘Het verhaal kan een Bijbelverhaal zijn maar ook een ander verhaal, over bijvoorbeeld Sint Maarten.’

Er zijn zes bijeenkomsten in het najaar 2018 en zes in het voorjaar 2019 voor de kinderen van de basisschool.

De bijeenkomsten in het najaar zullen plaatsvinden op : 8, 15 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november. Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 om 15.15 uur en de groepen 4 t/m 8 om 16.30 uur.

De bijeenkomsten in het voorjaar worden tegen die tijd bekend gemaakt.

Op 12 november 2018 is er ’s avonds om 20.00 uur een bijeenkomst voor volwassenen.

In het voorjaar van 2019 zal een werkdag georganiseerd worden om materialen te maken.

Ook zal in het voorjaar 2019 een sponsoractie georganiseerd worden.

De tot nu toe verschenen nieuwsbrieven vindt u hieronder:
Nieuwsbrief jaargang 1 nr 1

Wilt u de nieuwsbrief graag persoonlijk per mail ontvangen ?

Meldt u zich dan hiervoor aan bij Liesbeth via het mailadres : pastorliesbethjonas@hetnet.nl

Pastor Liesbeth Winters-Jonas heeft zich gespecialiseerd als kinderpastor en ontwikkelt veel materiaal rondom geloof en zingeving voor kinderen.
U kunt haar bereiken via tel: 0527-252396 of email: pastorliesbethjonas@hetnet.nl