Jeugdclub

Voor de jongeren van groep 8 van de basisschool en groep 1 van de middelbare school is er jeugdclub Projeka (Protestantse Jeugd Kraggenburg).
De club komt 1 x per maand bij elkaar in het winterseizoen.
De clubleiding bestaat uit: Corrie Schipper, Joani de Graaf, Tanja Schüssler, Ivy Polhoud en Rense Veldhuis.