Beheerscommissie

Deze commissie draagt zorg voor het onderhoud van het Protestants Centrum.

Commissieleden zijn:
– Edwin Winter (voorzitter)
– Jo Buijnink
– Anne Zee
– Gert Luten
– Jan Winters (penningmeester)
– Willem Schra
– Jan Kombrink