Foto impressie

Wat is Land van Verwondering ?

‘Land van Verwondering’ is een kinderproject dat drie jaren zal duren voor alle kinderen van het dorp.

‘Het is een creatieve Bijbelse vertelplek. Een plek waar iedereen welkom is om na te denken over verhalen en het leven. En daarmee creatief aan de slag te gaan. We zijn nu gestart met kinderen maar in de toekomst zijn ook jongeren, volwassenen en zelfs ouderen welkom’, vertelt kinderpastor Liesbeth Winters.

‘Ik vertel het verhaal met behulp van poppetjes, lapjes en voorwerpen. Zo horen kinderen niet alleen het verhaal, ze zien het ook voor zich. Je merkt aan kinderen dat ze heel intensief luisteren.’

‘Het verhaal kan een Bijbelverhaal zijn maar ook een ander verhaal, over bijvoorbeeld Sint Maarten.’

Er zijn zes bijeenkomsten in het najaar 2018 en zes in het voorjaar 2019 voor de kinderen van de basisschool.
De bijeenkomsten in het voorjaar van 2019 zijn op maandagmiddag 11 maart t/m 15 april.

Ook nu willen we werken met twee groepen.
Kinderen van groep 1 t/m 3 van 15.15 – 16.15 uur
Kinderen van groep 3 t/m 8 van 16.30 – 17.30 uur

De kinderen krijgen, na de voorjaarsvakantie, allemaal een persoonlijke uitnodiging via de nieuwsbrief van basisschool ‘De Fladderiep’.

De sponsoractie is gestart voor Kerst en zal nog duren tot Pasen 2019. Het is fijn om te melden dat er al verschillende financiële en materiële giften zijn ontvangen. We zijn nog op zoek naar rieten mandjes, figuurzaagbeugels en hout. Ook kunt u een gift overmaken op Prot. Gem. Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 vermeld daarbij: ‘gift Land van Verwondering’.

De tot nu toe verschenen nieuwsbrieven vindt u hieronder:
Nieuwsbrief jaargang 1 nr 1

Nieuwsbrief jaargang 1 nr 2

Wilt u de nieuwsbrief graag persoonlijk per mail ontvangen ?

Meldt u zich dan hiervoor aan bij Liesbeth via het mailadres : pastorliesbethjonas@hetnet.nl

De eerste kinderbijeenkomsten hebben in het najaar van 2018 plaatsgevonden op : 8, 15 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november. Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 om 15.15 uur en de groepen 4 t/m 8 om 16.30 uur.

Op 12 november 2018 is er ’s avonds om 20.00 uur een bijeenkomst voor volwassenen georganiseerd.

Op zaterdag 9 februari 2019 is de werkdag georganiseerd om materialen te maken. Een impressie daarvan krijgt u via bijgaande link: werkdag voorjaar 2019

Pastor Liesbeth Winters-Jonas heeft zich gespecialiseerd als kinderpastor en ontwikkelt veel materiaal rondom geloof en zingeving voor kinderen.
U kunt haar bereiken via tel: 0527-252396 of email: pastorliesbethjonas@hetnet.nl