(Crisis) pastoraat

Heeft u behoefte aan bezoek of zomaar een gesprek van mens tot mens, is er een sterfgeval in uw familie, of wilt u iets vieren, neem dan contact op met onze pastorale team. Zij zijn een luisterend oor, hebben geheimhoudingsplicht en kunnen in moeilijke gevallen helpen bij crisis in uw leven. In onze kerk maken we ook gebruik van professionele zorgverleners (predikanten, kerkelijk werkers). Ze zijn ook bekend met andere zorginstanties en kunnen helpen bij het vinden van nieuwe openingen…

Contact:
Alice en Gert Polhoud
tel: 0527-252772 of 06-22934889
e-mail: agpolhoud@hotmail.com

kosters

De kosters hebben het beheer over het gebouw. Zij zorgen ervoor dat het gebouw open is bij activiteiten. Wilt u van één of meerdere zalen van ons kerkcentrum gebruik maken (b.v. voor een verjaardag of een vergadering), is er een speciale viering, is er een sterfgeval en wilt u van onze rouwkamer gebruik maken, moet er gevlagd worden, neem dan contact op met

Contact:
Jantje van Wijk Zuidermeent 36
tel: 0527-252537
E-mail: koster@pknkraggenburg.nl

(leden) administratie

Gaat u verhuizen: wij stellen een berichtje op prijs!

Contact:
Jaap-Wouter van den Hout
Email: lakraggenburg@gmail.com

Bankrekening:
Rabobank: NL27RABO03966.61.572

Boekhouder:
Klaas Kamphuis
e-mail: k.kamphuis@planet.nl

preekvoorziening

Predikanten en organisatie van voorgangers tijdens de diensten op zondag

Janny en Cor Driessen
Noordermeent 14
8317 AA Kraggenburg
Tel.nr.: 0527-252590
E-mail: preekvoorziener.pgk@gmail.com

collectebonnen

Collectebonnen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen in de dienst gebruikt worden in plaats van geld. U kunt ze bestellen bij:

Willy van Os
Zwartemeerweg 32A
Tel: 0527-252060
E-mail: wvanos@hotmail.com