Hartelijk welkom aan de nieuwe kerkelijk werker

Met grote vreugde en dankbaarheid maakt de kerkenraad bekend dat per 10 april 2016 dhr. Reijer Pasterkamp uit Urk in de bediening gesteld wordt als kerkelijk werker van onze gemeente. Dhr. Pasterkamp komt 20% van zijn tijd bij ons werken in het kerkelijk werk, met als speerpunten pastoraat en gemeenteopbouw. Daarnaast zal hij op jaarbasis gemiddeld 9 keer voorgaan in onze kerk.
reijer_150x200
Met dhr. Pasterkamp krijgen we een ervaren kerkelijk werker, een bevlogen voorganger en begenadigd spreker, die gemakkelijk contacten legt met alle mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Hij is niet onbekend voor ons. In het verleden is hij meerdere keren voorgegaan in onze gemeente en hij heeft ook veel werk verzet in de toenmalige campingkerk op de Voorst. Reijer Pasterkamp is momenteel ook verbonden als kerkelijk werker in het Friese Hemelum. Hier werkt hij ook part-time, maar dan voor 60% van zijn tijd.