Bang

Mattheüs 10:28
Jullie moeten niet bang zijn voor de mensen. Ze kunnen wel je lichaam doden maar niet je ziel. Heb ontzag voor Hem die zowel lichaam als ziel kan vernietigen in de hel.

De onschuld is verdwenen uit onze maatschappij! Het is een quote, die je in de artikelen van alle opiniemakers terug vindt. Waar ben je nog veilig? Op een station, in een drukke winkelstraat, op een muziekfestival? We worden opgeroepen om alert te zijn. Onze ogen en oren goed open te houden.
Er zijn immers mensen die het op ons leven voorzien hebben. Kwade machten, die onze cultuur willen ontwrichten en soms vernietigen. En wij willen “onze manier van leven vast houden en verdedigen” om met de minister-president te spreken.

We voelen ons steeds onveiliger en onzekerder. We waren laatst op een zaterdagmorgen op Centraal Station in Amsterdam; ik telde binnen 100 meter 10 zichtbaar zwaar bewapende agenten. Nee, we lachen de dreiging niet meer weg. Ondanks de geruststellende woorden van onze leiders dat “we niet bang zijn”, zijn we het wel!
De angst is er ingeslopen, al of niet terecht. En de toekomst? Wat zal die brengen voor ons en voor onze (klein) kinderen? In de bijbel wordt nog al eens een oordeel aangekondigd. Oordelen waar alle mensen doorheen moeten. Lees eens Jesaja 8 of Habakuk. Iedereen gaat door hetzelfde oordeel heen. Gods straffende hand van hongersnood en oorlog en deportatie geldt het hele volk, zij die trouw zijn aan de Here en zij die ontrouw zijn.

Er staat ook ons nog wel het één ander te wachten. De onzekere toekomst geldt gelovigen en ongelovigen. Iedereen beseft dat de tijd snel kan veranderen. We leven de laatste 10 jaar van crisis naar crisis. We willen allemaal onze welvaart en onze rust vast houden. Maar we zijn onmachtig om dat te bewerken, alle stoere uitspraken van onze leidslieden ten spijt. We zijn niet de eerste generatie die in onzekere en dreigende tijden leeft. De hele geschiedenis door is het eigenlijk nooit anders geweest. Wat onze tijd onderscheidt is dat de consequenties nu zoveel heftiger zullen zijn. Oorlog betekent nu honderdduizenden doden. Een conflict is nu binnen korte tijd wereldomvattend. Inderdaad we gaan versneld naar het einde van deze wereld.
En wij?? Jezus zegt: Wees niet bang voor mensen, voor geen enkel mens. Zijn we dan onaantastbaar? Zeker niet! Wij en onze kinderen kunnen ons leven verliezen, gedood worden, zo groot is de dreiging wel. Maar ……. niemand kan je ziel nemen. Geen mens!
Wie vertrouwt op Jezus de Heer, is veilig in leven en sterven. Er is er Eén die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is God. Heb daarom diep ontzag voor Hem. Nu in het volle leven van vandaag. Houd in alles rekening met Hem en geef Hem de eer in je leven. Dan hoef je nooit bang te zijn, nu niet, voor de toekomst niet en ook niet als je moet sterven. Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart.

Reijer Pasterkamp