Terugblik Trefwoord Extra najaar 2016

Trefwoord-extra

‘Wat betekent dit verhaal?’ ‘Waarom ben ik wel gedoopt en jij niet?’ Dit zijn een paar vragen die kinderen stellen tijdens Trefwoord-extra. Inmiddels zijn de bijeenkomsten van dit najaar voorbij. Zes weken lang hebben de kinderen geluisterd naar Bijbelverhalen, spraken daar samen over en bepaalden zelf op welke manier ze daar creatief mee aan de slag gingen.

Het waren twaalf bijzondere bijeenkomsten. In de onderbouwgroep deden elf kinderen mee. In de bovenbouwgroep, vijf. Daarmee is het aantal deelnemers gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Er is, in ons dorp, een groep ouders van jonge kinderen die het belangrijk vinden dat kinderen ontdekken wat geloven inhoudt en wie God is. Lang niet altijd hebben ze daar zelf passende antwoorden op en daarom vinden ze het fijn dat onze kerk deze vorm van kindercatechese aanbiedt.
Trefwoord-extra krijgt in het voorjaar een vervolg. In de tussen liggende tijd wordt gewerkt aan het maken van nieuw bijbel vertelmateriaal en gezocht naar vrijwilligers die als ‘poortwachter’ mee willen draaien.

Wilt u meer over weten over Trefwoord-extra? Mail of bel me. Ik geef graag uitleg.

Liesbeth Winters-Jonas