Zondag 1 januari 2017

11:00 uur

Nieuwjaar, morgengebed (zaal D)

Koffie drinken na de dienst

1e collecte: Diaconie actueel doel

Op zondag 1 januari wordt u/jij van harte uitgenodigd om
samen te komen in zaal D van de kerk. We starten 11.00 uur.
Er wordt een korte Morgengebed viering gehouden met als
thema “Een nieuw begin”.
Om 11.30 uur drinken we een kopje koffie/thee of fris.
Dan kunnen we ook de nieuwjaarswensen uitwisselen.

Het volgende gedicht van A.C. Bronswijk zal
in de viering worden gelezen:

Ik geloof in mijn God als de kracht
Die het licht ontsteekt, waar het duister is,
Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
Die een vuurvlam is in de nacht.
Ik geloof in mijn God als de bron,
Van waaruit alles leeft wat geboren is,
Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
Die het woord sprak, waarmee het begon.

Met vriendelijke groet,
Elly Remijnse