Nieuws uit Ethiopie

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea wil u, als gemeenteleden, van harte bedanken voor de steun die men ontvangt uit de avondmaals collecten en het brengen van
tweedehands kleding.
De situatie in Ethiopië is dreigender geworden, omdat mensen uit verschillende stammen elkaar niet meer accepteren en met elkaar in conflict zijn geraakt.
De stichting ISEE heeft regelmatig contact met de uitvoerders van de projecten in Ethiopië en zij melden de dagelijkse gang van zaken. Ook worden de projecten door hen zo goed als mogelijk doorgezet. De directe hulp van ISEE is heel belangrijk voor de bevolking.

Uw hulp blijft dus nodig en wordt van harte gewaardeerd.

Namens ISEE, Willem Remijnse.