Zondag 12 februari 2017

10:00 uur

Mw. Pastor L. Winters-Jonas uit Kraggenburg

Jeugddienst
Koffie drinken na de dienst

Tien klinkende woorden
Vroeger klonken iedere zondagochtend de tien geboden. Veel ouderen kunnen ze nog steeds opdreunen.
Jongeren kennen ze niet uit het hoofd maar komen heel ver.
Wist je dat onze grondwet gebaseerd is op deze Tien Geboden? Tijdens de jeugddienst bekijken we ze opnieuw.
Welke vind je het mooist?
En welke zou het belangrijkst kunnen zijn?
Kunnen we er misschien één weglaten?
Via Heilige Chaos raken we erover in gesprek, mag je in stilte reageren en kun je foto’s bekijken.
En natuurlijk zingen we de tien geboden samen, tweestemmig nog wel!
Je bent welkom en probeer tien mensen mee te nemen.

Namens de jongeren, Liesbeth Winters en Rian Winter.