Ethiopië nieuws


Op dit moment is het weer wat rustiger in Ethiopië. De overheid heeft diverse zaken aangepakt en de rust is voorlopig teruggekeerd.
Daarom heeft de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/ Eritrea gekozen voor een bezoek van een aantal mensen uit Nederland aan Ethiopië.
Op 5 maart vertrekken er een aantal mensen, waaronder ikzelf, naar Ethiopië om met de leiders van de NGO ’s te spreken en projecten te bezoeken. Daarbij zal advies worden
gegeven en waar nodig hulp worden verleend.
We hopen op hele goede zinvolle dagen.

Met vriendelijke groet, Willem Remijnse.