‘Feest van Vrij en Vrolijk geloven’ 13 mei 2017

Kom naar het ‘Feest van Vrij en Vrolijk geloven’
Op 13 mei is het zover. Dan herdenken we in Flevoland de Hervorming die door Maarten Luther op gang is gekomen. Jammer dat er toen een kerkscheuring is gekomen. Jammer van alle geweld waartoe de Hervorming heeft geleid. Toch valt er ook veel te vieren. Zoals het inzicht dat Luther bracht, dat een mens voor God gered wordt enkel door genade alleen. Niet door goede werken! Niet door de kerk veel geld te betalen. Daardoor mogen mensen die Jezus volgen zich naar het woord van Luther vrij en vrolijk voelen. Dat gaan we op 13 mei vieren met het ‘Feest van Vrij en Vrolijk geloven. We nodigen iedereen uit hier bij te zijn. Kom ook!
Waar? In de Aeres Hogeschool, De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten Wanneer? Zaterdag 13 mei van 10.00 – 16.00 uur
Programma:10.00 – 10.30 Ontvangst met muziek door Harmonie Eendracht Dronten
10.30 – 10.40 Opening/welkom/toelichting
10.40 – 10.55 Openingstoespraak over thema /zingen
11.00 – 11.15 Zangkoor Sinafir uit Almere
11.25 – 11.45 Pitches over Leger des Heils, Burgers in de Knel, IDO, Vluchtelingenwerk,
Hemels gelag
12.00 – 12.30 Workshops met ondermeer Mink de Vries, actuele Moderne Devoot, gids en verteller en Alex Schoonveld, buurtwerker en pionier
12.30 – 13.30 Lunch en informatiemarkt
13.30 – 14.15 Theater Kees Posthumus: ‘Kom naar voren’ (Figuren uit de Hervorming)
14.20 – 14.50 Workshops
14.50 – 15.15 Theepauze
15.15 – 15.40 Jongerenkoor Deum Fidentes uit Emmeloord
15.40 – 15.50 Korte evaluatie, medewerkers en publiek bedanken
15.50 – 16.00 Korte viering
De toegang is gratis. We collecteren ter dekking van de kosten. Neemt u zelf een lunch mee? Bij de soepbus van het Leger des Heils kunt u gratis soep krijgen. Bij de ingang verkopen we consumptiebonnen voor koffie/thee en dergelijke. Opgave niet nodig, wel wenselijk. Verdere informatie op www.500jaarprotestant.nl/estafetteflevoland
Contactadres: Henk Rusch, tel. 0527 613 928 of 06 22 49 07 64, h.rusch@hetnet.nl