Visitatiecommissie 10 mei 2017

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn?

Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig!

Het programma voor deze visitatie is als volgt:
18.00 – 18.30 uur gesprek met de beheerscommissie
18.30 – 19.00 uur gesprek met vertegenwoordigers van de jeugd
19.00 – 19.15 uur spreekuur voor gemeenteleden
19.30 – 20.00 uur gesprek met kerkelijk werker
20.00 – 20.30 uur gesprek met kerkenraad zonder kerkelijk werker
20.30 – 22.00 uur kerkenraadsvergadering met commissie en kerkelijke werker