Terugblik Trefwoord-extra voorjaar 2017

Trefwoord-extra.

Tijdens de zes weken voor Pasen kwamen de kinderen na schooltijd naar de kerk voor Trefwoord-extra. Ook nu konden we twee groepen vormen.
In de onderbouwgroep kwamen 10 kinderen. In de bovenbouwgroep starten we met vijf kinderen.

Er klonken verhalen over het leven van Jezus. Wat gebeurde er met hem toen hij veertig dagen door de woestijn zwierf? Na die tijd ging hij aan het werk. Maar wat was zijn werk? Jezus’ werk is dichtbij mensen staan, vooral bij die mensen waar anderen graag een beetje afstand bij houden. En altijd als Jezus dichtbij mensen staat, gebeuren er bijzondere dingen. Voelen mensen zich beter, gelukkiger of blijer.
Op een dag gaat Jezus richting Jeruzalem. Daar wordt hij gearresteerd en veroordeeld. Hij sterft aan een kruis. Maar als op zondagochtend de vrouwen naar het graf gaan, ontdekken ze dat Jezus daar niet meer is. Hij leeft!

Tijdens Trefwoord-extra ontstonden boeiende, soms ontroerende, gesprekken. Het blijft boeiend om te ontdekken op welke manier kinderen denken over God, het geloof en het leven. Kinderen laten volwassenen versteld staan van hun inzicht door de pure reacties die ze geven.
Tenslotte werd er gespeeld en geknutseld. Talloze kleiwerkstukken met glinsterkraaltjes, prachtige tekeningen werden gemaakt. Maar ook werden Bijbelverhalen opnieuw gespeeld. En…..er werd zelf van lego huis met speedboot voor Jezus gebouwd!

Trefwoord-extra heeft nu twee kerkelijke seizoenen gedraaid. Bij de kinderen krijgt het steeds meer bekendheid. Het is heel fijn dat ‘De Fladderiep’, telkens een item in haar nieuwsbrief wil opnemen. En soms mag er zelfs in de klas een kleine demonstratie gegeven worden. Een betere reclame voor de kinderen in ons dorp kunnen we niet krijgen.
Ook is het fijn dat er extra handen van volwassenen aanwezig zijn. Deze poortwachters helpen waar het kan en genieten ook van de verhalen en gesprekken.

De kerkenraad heeft besloten om Trefwoord-extra een meer definitiever karakter te geven. Dat betekent dat er plannen worden gemaakt om zelf materiaal te maken. Dat is iets wat we als gemeente samen kunnen doen.
Ook wordt er gezocht naar mensen die structureel willen helpen bij Trefwoord-extra.
Voel je daar iets voor, neem dan contact op met mij.

Liesbeth Winters-Jonas
Tel 252396
Jan.liesbeth@hetnet.nl