Waterprojecten in Ethiopië; collecte feestweekdienst 2017;

Aan het eind van de feestweek is er tijdens de tentdienst gecollecteerd voor waterprojecten in Ethiopië. Deze collecte heeft het prachtige bedrag opgebracht van 253,80 euro !!!!!
Dit geld zal worden ingezet voor het aanleggen van waterleidingen bij scholen zodat jonge meisjes niet de hele dag onderweg zijn om water te halen, in jerrycans van 20 liter, maar nu tegelijkertijd gelegenheid krijgen om naar school te gaan !!!
Dan zie je ineens een heel andere toekomst voor je door zo’n verandering. Deze projecten worden verzorgd door Stichting ISEE uit Urk. Namens de meisjes uit Ethiopië heel hartelijk dank voor uw steun en dit prachtige bedrag.

Namens de Stichting ISEE hartelijk bedankt
Willem Remijnse

Ook namens de oecumenische groep hartelijk dank.
Alice en Gert Polhoud