Vertrouwen

Spreuken 3 vers 5.
Vertrouw op de HEER met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht.

Rare mensen zijn we. Het hele leven leven we op basis van vertrouwen.
Als je met je auto op de weg rijdt en er komt een tegenligger, dan vertrouw je er op dat hij of zij aan de eigen kant blijft rijden. Vervolgens passeer je elkaar op 1 meter afstand met hoge snelheid. Je doet dat in het volste vertrouwen in de persoon die je passeert. Als je in een vliegtuig stapt vertrouw je op de deskundigheid van de piloot, de kennis van de verkeerstoren, de nauwkeurigheid van de monteurs, die aan het toestel hebben gewerkt, de ………., ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal vertrouwen, zonder zeker te weten. Je weet niets zeker. En toch leven we ons leven over het algemeen zonder grote spanning of angst.

Dat blinde en ongebreidelde vertrouwen in mensen en in de goede bedoelingen van mensen wordt aan de lopende band geschonden. Maar telkens relativeren we het of doen het af als incident, terwijl het structureel is. De actualiteitenprogramma’s bestaan ervan. Ze hebben het elke dag voor het uitkiezen! Wat zullen we vanavond in de schijnwerpers zetten. Er is zoveel geschonden vertrouwen dat het Journaal ook al meent te moeten eindigen met een “Man bijt hond” bericht. Anders zien we teveel somberheid.

Maar het vertrouwen in God, dat is een andere categorie. Daar zeggen veel mensen; eerst zien en dan geloven. Dat kun je toch zomaar niet wagen?

God zegt dat Hij ons lief heeft en Hij bewijst het in het leven van Jezus Zijn Zoon. Mensen zeggen: Niet genoeg! Hij moet mij beter maken, de oorlog laten ophouden, mij lang laten leven, veel geld geven, laten genieten, dan vertrouw ik Hem (misschien).

Stel je die eisen ook aan de piloot, de buschauffeur, je man, je vrouw, je zoon, je dochter ? Bewijs het eerst maar eens door dit en dat te doen ?

Onbetrouwbare, onbekende mensen vertrouwen we blind en de Enige, die bewezen heeft dat Hij je lief heeft en trouw blijft, wijzen we af.

Rare Jongens, die Hollanders, Rare Jongens, die Poldergasten.

Reijer Pasterkamp