Zondag 23 juli 2017; morgengebed

10:00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed;

1e collecte: Pax Kinderhulp Noordoostpolder ;

Er is koffiedrinken na afloop.
In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed.

Op 23 juli is er een morgengebed viering.
Samen zullen we de stilte zoeken en God eren in zijn huis.
We zullen samen bidden, zingen en luisteren naar woorden uit de bijbel.

De collecte is voor Pax Kinderhulp Noordoostpolder/Urk.
Elke zomer komen nieuwe kansarme Poolse kinderen van 9-12 jaar in de gastgezinnen logeren.
Dit jaar zijn de kansarme kinderen van 21 juli t/m 4 augustus in gezinnen in de Noordoostpolder
en ook in Kraggenburg ondergebracht.
Het zou heel fijn zijn als u dit werk wilt steunen.