Zondag 12 november 2017

10:00 uur;
Ds.G. Timmer uit Kampen;

Avondmaalsviering;

1e collecte: Stichting ISEE (interkerkelijke stichting Ethiopie / Eritrea);

Er is avondmaal in de kring.