Zondag 22 oktober 2017; oecumenische gezinsviering

10:00 uur;
Dhr. R. Pasterkamp van Urk;

Oecumenische gezinsviering;

1e collecte: Kik actueel doel;

Deze viering wordt in samenwerking met de Fladderiep, onze dorpsschool, voorbereid. Allemaal van harte welkom !