Zondag 29 oktober 2017; jeugddienst

10:00 uur;
Mw. pastor L.Winters-Jonas uit Kraggenburg;

jeugddienst;

1e collecte: Ned. Bijbel Genootschap;

Er is koffiedrinken na de dienst .