Zondag 19 november 2017; doopdienst

10:00 uur;
Ds. A. Oosterwijk uit Wezep;

doopdienst;

1e collecte: Diaconie;

Er is basiscatechese.
Voor de oudste 2 groepen van de basisschool én de brugklassers wordt er eens per maand basiscatechese gegeven. De catechese vindt plaats op zondagmorgen in één van de zalen in de kerk.