Zondag 26 november 2017; herdenken overledenen

10:00 uur;
Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon uit Emmeloord;

laatste zondag van het kerkelijk jaar;

1e collecte: Diaconie;

Het kerkelijk jaar eindigt op de laatste zondag voor Advent. In deze laatste zondag van het jaar herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Er is voor iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een dierbare uit zijn of haar omgeving die in het afgelopen jaar of al langer geleden overleden is.

De dienst wordt voorbereid door de commissie bijzondere diensten.

Er is koffie drinken na de dienst.