Zondag 24 december 2017; 4e advent; kerstnachtdienst

21:30 uur;
Dhr. R. Pasterkamp van Urk;

4e advent; kerstnachtdienst;

1e collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel;

In deze kerstnachtdienst wordt de vierde adventskaars aangestoken op weg naar kerst.
Er is veel samenzang in deze bijeenkomst en het thema is: “Wees niet bang”.