Zondag 7 januari 2018; Nieuwjaar; morgengebed

10:00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed;

1e collecte: actueel doel;

Op 7 januari, op de eerste zondag van het nieuwe jaar, bent u van harte uitgenodigd voor de Morgengebed viering. In deze viering willen we in alle rust en stilte God ontmoeten en hem bidden en danken voor het nieuwe jaar.
Na deze viering is er gelegenheid om bij een kopje koffie/thee of fris elkaar het goede te wensen voor 2018.

U/jij bent van harte uitgenodigd!

(In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed).