Zondag 14 januari 2018; zondagsdienst

10:00 uur;
Dhr. S. Bakker van Urk;

zondagsdienst;

1e collecte: diaconie;

Er is basiscatechese.
Voor de oudste 2 groepen van de basisschool én de brugklassers wordt er eens per maand basiscatechese gegeven. De catechese vindt plaats op zondagmorgen in één van de zalen van de kerk.