Opmerkelijk….

“Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je verenigt een groep mensen één keer in de week in dezelfde ruimte, om daar samen te zitten, te staan en te zingen. En te luisteren naar een intelligente analyse van complexe teksten, waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken. Waar vind je zoiets nog? Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan om zich buiten de dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het dagelijks leven overstijgt”.

Wilfed de Bruijn (in Trouw).