Zondag 1 april 2018; 1e paasdag

09:45 uur;
Mw. Ds. G. Feddes uit Dronten;

eerste paasdag;

1e collecte: Kerk in Actie noodhulp;

Paasviering; we zingen paasliederen voorafgaand aan de viering.