Zondag 25 maart 2018; oec. dienst; palmzondag

10:00 uur;
Pastor Magda Schilder uit Bant;

oecumenische viering; palmzondag

1e collecte: KIA gezinnen in Oeganda;

Palmzondag. Er is koffiedrinken na de dienst.
De viering wordt in samenwerking met de dorpsschool de Fladderiep voorbereid. Net als vorig jaar is het mogelijk om een gezegend buxustakje mee naar huis te nemen. Een warm welkom aan iedereen.