Zondag 6 mei 2018; morgengebed

10:00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed;

1e collecte: actueel doel;

(In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed).