Zondag 19 augustus 2018; morgengebedsviering

10:00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed;

1e collecte: Care for Maria (Armeens gezin);

Er is koffiedrinken na afloop.
In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed.