Zondag 11 november 2018; Morgengebed viering;

10.00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed viering;

1e collecte: KIA Ouderen in Moldavië

Er is koffiedrinken na afloop.
In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed.