Zondag 18 november 2018; Doopdienst en belijdenis

10.00 uur;
Ds. C.J. van den Boogert uit Elburg;

Doopdienst en belijdenis;

1e collecte: Binnenlands diaconaat;

Er is koffie drinken na de dienst.