Zondag 17 maart 2019; zondagsdienst; 2e lijdenszondag;

10.00 uur;
Dhr. H. Feijen uit Meppel;

zondagsdienst;

1e collecte: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat;

Er is gemeentevergadering en koffiedrinken na afloop van de dienst.
Tijdens de dienst is er aandacht voor de biddag voor gewas en arbeid van afgelopen woensdag 13 maart.