Zondag 21 april 2019; 1e paasdag

09:45 uur;
Ds. K. Sent uit Emmeloord;

eerste paasdag;

1e collecte: Kerk in Actie (kerkhulp in Pakistan);

Paasviering; we zingen paasliederen voorafgaand aan de viering.