Zondag 5 mei 2019; Morgengebed viering;

10.00 uur;
werkgroep morgengebed;

morgengebed viering;

1e collecte: Actueel doel;

Er is koffiedrinken na afloop.
In een morgengebedsviering is er geen voorganger. We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en luisteren naar een of meer gedichten die zijn voorbereid door de werkgroep morgengebed.