Zondag 14 april 2019; oec. dienst; palmzondag

10:00 uur;
Pastor Liesbeth Winters-Jonas uit Kraggenburg;

oecumenische viering; palmzondag

1e collecte: actueel doel;

Palmzondag. Er is koffiedrinken na de dienst.
Gezinsviering met het thema Hoop. De viering start op dorpsschool de Fladderiep. Een warm welkom aan iedereen.