Donderdag 18 april 2019; paascyclus; witte donderdag

19:00 uur;
Ds. K. Sent uit Emmeloord;

paascyclus dienst; witte donderdag;

1e collecte: stichting ISEE;

Witte donderdag; avondmaal aan tafel.