Basiscatechese

Catechese is het geven van bijbels onderricht aan leden van de gemeente, met name aan jongeren, om hen te leren hoe ze in deze moderne tijd kunnen leven naar het voorbeeld van Jezus.

Voor de oudste 2 groepen van de basisschool én de brugklassers wordt er eens per maand basiscatechese gegeven. De catechese vindt plaats op zondagmorgen in één van de zalen in de kerk.
Inlichtingen: Gretta Bijl tel. 253434 en Rian Winter 252831