Beheercommissie

Deze commissie draagt zorg voor het onderhoud van het Protestants Centrum.

Commissieleden zijn:
– Edwin Winter (voorzitter)
– Joop Buijnink
– Gert Luten
– Jan Winters (penningmeester)
– Willem Schra