Bestuur

dagelijks bestuur (moderamen)
– Willem Remijnse, voorzitter: tel: 0527-252513 of 06 50 2618 38, e-mail: waremijnse@gmail.com
– Alice Polhoud, scriba: tel: 06 22 93 48 89, e-mail: agpolhoud@hotmail.com
– Arjen Biesheuvel, lid; tel: 0527-252686 of 06 53 84 91 16, e-mail: a.r.biesheuvel@gmail.com

Ouderlingen
– (crisis) pastoraat: Willem Remijnse: tel: 0527-252513 of 06 50 26 18 38, e-mail: waremijnse@gmail.com
– pastoraat ouderen: Willem Remijnse: tel: 0527-252513 of 06 50 26 18 38, e-mail: waremijnse@gmail.com
– pastoraat jonge gezinnen: Bram Jansen, tel: 0527-252885 of 06 52 00 21 37, e-mail: famjansen@outlook.nl
– jongeren pastoraat: vacant
– coördinator jeugdwerk (jongeren tot 20 jaar): Rian Winter: 0527-25 28 31

College van kerkrentmeesters
– Willem van Beekhuizen, voorzitter, tel: 06 51 22 28 52, e-mail: zuiderkrib@hetnet.nl
– Arjen Biesheuvel, secretaris, tel: 0527-252686 of 06 53 84 91 16, e-mail: a.r.biesheuvel@gmail.com

College van diakenen
– Willem Remijnse, voorzitter; tel: 0527-252513, e-mail: waremijnse@gmail.com
– Gert Luten, secretaris: tel: 06 23 00 14 96, e-mail: luten@live.nl

Kerkelijk werker
– vacant

Bijstand vanuit de classis Overijssel/Flevoland
vacant

notulist en Scriba
– Alice Polhoud