Bijzondere diensten

De commissie bijzondere diensten verleent haar medewerking aan enkele bijzondere diensten gedurende het jaar.

Denk daarbij aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar (gedenken van de overledenen) en aan de diensten in de week voor Pasen (stille week) en verder in overleg met de kerkenraad.

De commissie bereidt de diensten voor in samenwerking met gemeenteleden.
Wilt u meewerken? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie en/of aanmelden: Sandra en Gert Luten, 252585