Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij:

Willy van Os, tel: 252060
E-mail: wvanos@hotmail.com

Er zijn bonnen van 50 cent.en 1 euro.
Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnr:
NL27RABO 03966.61.572 t.n.v. Prot. Gemeente Kraggenburg.