Commissies en werkgroepen

College van kerkrentmeesters
Het college van rentmeesters verzorgt de financiën van onze kerk.
Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL27RABO 03966.61.572 van de Protestantse Gemeente Kraggenburg.
Contactpersoon: Willem van Beekhuizen.

Vanaf November 2020 wordt de boekhouding verzorgd door AT-finance in Kraggenburg.

Als u bonnetjes heeft voor aankopen voor de kerk kunt u die in de brievenbus van de kerk doen met een korte omschrijving waar het voor is (indien onduidelijk). De kerkrentmeesters zorgen dan dat AT-finance deze bonnetjes krijgt, waarna het bedrag terug betaald wordt aan u. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf de bonnetjes bij AT-finance inlevert.

Beheercommissie voor het gebouw
Deze commissie draagt zorg voor het onderhoud van het Protestants Centrum.

Commissieleden zijn:
– Edwin Winter (voorzitter)
– Joop Buijnink
– Gert Luten
– Jan Winters

Beamer
Tijdens de kerkdiensten wordt geregeld gebruik gemaakt van een
beamer. Deze is ook bij andere gelegenheden te gebruiken.
Inlichtingen bij Gerrit en Jantje van Wijk, 252537

Kosters
Wekelijks rouleren een aantal vrijwilligers als koster.

De kosters hebben het beheer over het gebouw. Zij zorgen ervoor dat het gebouw open is bij activiteiten. Wilt u van één of meerdere zalen van ons kerkcentrum gebruik maken (b.v. voor een verjaardag of een vergadering), is er een speciale viering, is er een sterfgeval en wilt u van onze rouwkamer gebruik maken, moet er gevlagd worden, neem dan contact op met

Jantje van Wijk Zuidermeent 36
tel: 0527-252537
E-mail: koster@pknkraggenburg.nl

Preekvoorziening
Contact met predikanten en de organisatie van voorgangers tijdens de diensten op zondag

Janny en Cor Driessen
Noordermeent 14
8317 AA Kraggenburg
Tel.nr.: 0527-252590
E-mail: preekvoorziener.pgk@gmail.com