College van kerkrentmeesters

Het college van rentmeesters verzorgt de financiën van onze kerk.

Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnr:
NL27RABO 03966.61.572 van de Prot.Gem. Kraggenburg.
Contactpersoon: Willem van Beekhuizen.

Onze boekhouder Klaas Kamphuis, verzorgt de betalingen en het jaarverslag.