Covid-19 protocol

Tijdens de kerkdiensten hanteren wij het volgende COVID-19 protocol voor gemeenteleden:
• Bent u verkouden of heeft u koorts dan willen wij u vragen thuis te blijven.
• U komt binnen door de hoofdingang.
• We houden afstand van 1,5 meter van elkaar.
• U wordt vriendelijk verzocht uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.
• Tussen de banken blijft 1 lege bank
• De banken zijn door de schoonmaker v/d kerk ook vooraf gereinigd.
• U wordt naar een bank verwezen door de koster.
• U neemt midden in een bank plaats. Huisgenoten mogen naast u zitten.
• Mensen sluiten in uw bank aan op 1,5 meter afstand. Op deze wijze hoeft er niemand elkaar te passeren.
• We geven geen handen en respecteren de 1,5 meter afstand.
• Het meezingen van de liederen wordt door het RIVM afgeraden. Zachtjes mee neuriën is toegestaan.
• De collectes zijn bij de uitgang. Hiervoor worden mandjes opgesteld waarin u uw bijdrage kunt doen.
• We verlaten de kerk via de hoofdingang en we doen dat bank voor bank, te beginnen achteraan.
• Probeer een bezoek aan het toilet te vermijden. Indien dit toch nodig is graag uw handen na afloop weer desinfecteren met de speciale zeep en een doekje.
• Als er na afloop van de dienst koffie wordt gedronken hanteren wij de volgende richtlijnen:
o U kunt zelf uw kopje/thee en de versnaperingen van de bar meenemen.
o Uw 2de bakje moet u zelf ophalen bij de bar.
o In zaal D zijn de tafels volgens de richtlijnen van het RIVM opgesteld. U dient te gaan zitten op de daarvoor geplaatste stoelen.
o Binnen zijn staanplaatsen verboden. Wilt u staan dan kunt u buiten uw koffie nuttigen.
o Probeer u zoveel mogelijk aan deze regels te houden en neem de 1,5 meter in acht.