Diaconaat

Diaconaat is afgeleid van een Grieks woord dat dienen betekent. Diaconaat wil dus zeggen dienstbaar zijn, oog en oor hebben, voor mensen in beknellende situaties. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Oog en oor hebben voor kan betekenen: helpen en begeleiden.
De diaconie probeert hier invulling aan te geven, maar het is een taak van de gehele gemeente. Samen moeten we knelsituaties opsporen en voorkomen. Het kerk zijn voor het dorp, wordt binnen de diaconie van onze gemeente zichtbaar gemaakt door te participeren in de commissie “omzien” van het dorp. Kent u menen die extra aandacht nodig hebben, bespreek het dan met de diaken.

Vervoer
Bij ziekenhuisopname kunnen mensen zonder eigen vervoer een beroep doen op de  diakenen voor het regelen van autodiensten.

Indien u er prijs op stelt om voor het bezoeken van de kerkdienst met de auto te worden opgehaald, kunt u dit doorgeven aan de diaconie. Er is een groep vrijwilligers die bij toerbuurt rijdt.

Willem Remijnse
tel: 06-50 26 18 38 of 0527-25 25 13
e-mail: waremijnse@gmail.com