Gedachtenisplank

In onze kerkzaal hebben we naast de ingang een gedachtenisplank. Hierop brandt een kaarsje en leggen we symbolen neer voor de nieuw geboren leden van onze gemeente en de leden die zijn overleden.

Voor de nieuw geborenen gebruiken we een handje met een parel, met naam en geboortedatum. Als symbool dat we een parel in Gods hand zijn. Het handje wordt neergelegd als er een geboortekaartje is ontvangen bij de kerk. Het handje blijft liggen tot Palmpasen. In de dienst van Palmpasen wordt kort stil gestaan bij de geboorte en krijgen de ouders het handje mee naar huis.

Voor de overledenen wordt een steen neergelegd met daarop de naam, geboortedatum en datum van overlijden. Dit symbool komt uit Openbaringen 2:17. De steen kan in de uitvaartdienst of in de zondagsdienst waarin het overlijden wordt afgekondigd worden neergelegd door de ouderling. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de nabestaanden uitgenodigd om samen met de gemeente nogmaals stil te staan bij de overledenen in dat jaar. In deze dienst wordt een kaars aangestoken. Na deze dienst krijgen de nabestaanden de steen en de kaars mee naar huis.