Geschiedenis

Kerkgebouw
De Hervormde Kerk in Nederland had voor de bouw van nieuwe kerken in de Noordoostpolder een speciaal fonds opgericht: het Zuiderzee fonds. Met dit ingezamelde geld werd In de kale winderige polder een prachtig gebouw neergezet, ontworpen door de bekende architect Gerrit Feenstra. Een sober gebouw, bekroond met een lantaarn (het torentje bovenop de kerk) en een prachtige gebrandschilderd raam ontworpen door de kunstenaar Berend Hendriks. Het kerkgebouw aan de Voorstraat 21 is in het voor­jaar van 1954 gereedgekomen en in gebruik genomen. Hiervoor kerkte men in een woning aan de Zuidermeent nr. 16. Oorspronkelijk was het kerkge­bouw bedoeld voor de Hervormde Gemeente van Kraggenburg. De Gereformeerden hadden plannen om ook een eigen kerkgebouw te bouwen en deze plannen werden door een ‘bouwcommissie’ bestudeerd. De constatering van de financiële consequenties hiervan én de ervaring dat men geen geestelijk letsel kon waarnemen als gevolg van het af en toe gebruik maken van de inmiddels gereedgekomen Hervormde lokaliteit, maakten de geesten rijp voor intensievere samenwerking. Het kerkgebouw heeft 190 zitplaatsen. In 1961 werd dit gebouw met 2 vergaderzalen uitgebreid. In 1972 is men begonnen met het organiseren van gezamenlijke kerkdiensten op kleine schaal (b.v. op tweede paasdag of op tweede pinksterdag).

Hervormde Gemeente
De Hervormde Gemeente maakte vanaf de oprichting deel uit van de Hervormde Gemeente NOP. Per 1 januari 1987 werd de Centrale Her­vormde Gemeente Noordoostpolder opgeheven en vanaf die datum waren er in de N.O.P. elf zelfstandige Hervormde Gemeenten. Van 1948-1957 werd samengewerkt met de Hervormde wijkgemeente Ens. Van 1957-1971 werd samengewerkt met de Hervormde wijkgemeente Luttelgeest en van 1971-1992 opnieuw met Ens. De samenwerking hield in dat gezamenlijk een predikant werd beroepen. In verband met de grootte van de gemeente, beteken­de dit dat Kraggenburg voor ongeveer 1/3 deel bijdroeg in de kosten van de predikant. Deze was overigens woon­achtig in de Hervormde pastorieën in resp. Ens, Luttelgeest, Kraggen­burg en Ens.

Gereformeerde Kerk
De Gereformeerde Kerk is opgericht op 17 januari 1957. Voordien  had ieder zich aangesloten bij de dichtstbijzijnde Gereformeerde Kerk. Voor de meeste mensen was dit Vollenhove, voor enkelen Marknesse of Ens. Deze ‘gastkerken’ verleenden alle steun bij de oprichting van de Gereformeerde Kerk Kraggenburg.

Vanaf het begin werd samengewerkt met de Gereformeerde Kerk van Vollenhove. Beide gemeenten beriepen samen een predikant. Kraggenburg droeg de laatste jaren 1/4 deel van de kosten van de predikant bij. De predikant was woonachtig in de Gereformeerde pastorie van Vollenhove.

Hervormde en Gereformeerde Samenwerking
Aanvankelijk werd afzonderlijk gekerkt  (9.00 uur en 10.30 uur).

Al vanaf 1977 werkten de beide kerken nauw samen. Dit door o.a. het gezamenlijk houden van erediensten en catechese. Ook werden de kerkenraadsvergaderingen gezamenlijk gehouden. Wel bleven er twee predikanten werkzaam in deelfunctie met Hervormd Ens en Gereformeerd Vollenhove.

Zodra de positie van predikant van één van beide gemeentes vacant was, nam de andere predikant het pastoraat waar, uiteraard in goed overleg met de consulent. Deze verregaande samenwerking resulteerde uiteindelijk in de vorming van de Samen-op-Weg-gemeente Kraggenburg op 15 september 1994.

Sinds mei 2004 zijn alle Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland en onze kerken zijn sinds 2007 officieel gefuseerd tot Protestantse Gemeente Kraggenburg.