Diaconaat

Diaconaat is afgeleid van een Grieks woord dat dienen betekent. Diaconaat wil dus zeggen dienstbaar zijn, oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die weinig of geen aandacht krijgen.
Oog en oor hebben voor kan betekenen: helpen en begeleiden. De diaconie probeert hier invulling aan te geven, maar diaconaat is ook een taak van de gemeente. Samen moeten we knelsituaties opsporen en voorkomen.
Kent u mensen die extra aandacht nodig hebben, bespreek het dan met een van de diakenen.