Nieuwsbrieven

Ter vervanging van het maandelijkse kerkblad Kerkvaria worden er vanaf september 2020 iedere 2 weken nieuwsbrieven verspreid. Wilt u deze ook per e-mail ontvangen dan kunt u dat doorgeven bij een van de leden van de redactie.

Redactie: Ingrid Koopmans, tel. 252156 en Ludia Jansen (06-22 10 13 97) zorgen voor de samenstelling.
Heeft u copy? Stuur dan een mail naar: kerkvaria@hotmail.com
De verspreiding van de nieuwsbrieven gebeurt zoveel mogelijk digitaal maar wordt ook door enkele gemeenteleden verzorgd.
Coördinator hiervoor is: Margje van Beekhuizen tel: 06-51 22 28 52

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de kosten te drukken.