Kerkblad

‘Kerkvaria’ is het officiële kerkblad van onze kerk.

Dit blad wordt maandelijks gedrukt. Alleen de maanden juli-augustus en de maanden december-januari worden samengevoegd.
Ingrid Koopmans, tel. 252156 zorgt voor de samenstelling.
De verspreiding wordt door enkele gemeenteleden verzorgd. Coördinator hiervoor is: Greet van der Veen, tel. 252760.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de kosten te drukken.