Kerkblad

Vanaf zomer 2020 is het maandelijkse blad ‘Kerkvaria’ vervangen door nieuwsbrieven. Deze worden vanaf begin september 2020 om de 2 weken verspreid. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: contact@pknkraggenburg.nl

Ingrid Koopmans, tel. 252156 en Ludia Jansen (06-22 10 13 97) zorgen voor de samenstelling.
Heeft u copy? Stuur dan een mail naar: kerkvaria@hotmail.com
De verspreiding van de nieuwsbrieven gebeurt zoveel mogelijk digitaal maar wordt ook door enkele gemeenteleden verzorgd.
Coördinator hiervoor is: Greet van der Veen, tel. 252760.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de kosten te drukken.